Hjem | Referat / innkalling

Nyheter

Innkalling til årsmøte i Bygland I.L.

 

Styret innkallar herved til årsmøte i Bygland I.L..

Årsmøtet vert kl 1830 torsdag 28.03.19 i klubbhuset til idrettslaget.

 

Saksliste:

Årsmelding

Saksliste årsmøte 2019 med vedlegg

Budsjettforslag 2019 og rekneskap 2018 (korrigert budsjett 25.03.2019)

Styrets forslag til medlemskontingent

Valg

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det vert enkel servering.


Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing:

Styret