Hjem | Referat / innkalling

Nyheter

Innkalling til årsmøte i Bygland I.L.

 

Styret innkallar herved til årsmøte i Bygland I.L..

Årsmøtet vert kl 1900 torsdag 22.03.18 i klubbhuset til idrettslaget.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 15.03.18 til post@bygland-il.no  eller Bygland I.L. v/ Leif Sigurd Helle, Prestelidi Sør 6, 4745 Bygland.

 

Saksliste:

Årsmelding

Rekneskap 2017

Budsjettforslag 2018

Styrets forslag til medlemskontingent

Valg

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det vert enkel servering.


Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing:

Styret